آموزش عکاسی انتزاعی

آموزش عکاسی انتزاعی

وارد شدن به جهان آموزش عکاسی انتزاعی یکی از برترین راه ها برای آغاز عکاسی میباشد. در قیاس با ژانرهای مشهورتر عکسبرداری مانند عکاسی صنعتی، عکاسی در فضای باز و عکاسی مراسم ها، این ژانر بسیاری از قانون های عکسبرداری را کنار میزند و حتی بر عکس آن‌ها نیز وارد عمل خواهد شد. در این…