کانن ماهواره خود را به فضا پرتاب می کند

کانن ماهواره خود را به فضا پرتاب می کند

کانن ماهواره خود را به فضا پرتاب می کند کانن ماهواره خود را که بر اساس تکنولوژی های بکار رفته در دوربین کانن DSLR 5D ساخته است، را به فضا پرتاپ می کند کانن در حال برنامه ریزی برای ساخت یک ماهواره ی کوچک است که قرار است در مدار زمین قرار بگیرد. این ماهواره…